Çka bëhet nga kombinimi i qumështit me Red Bull? (VIDEO)

Kombinimi i pijeve freskuese mund të jetë fatal. Andaj kujdes me kombinimin e disa pijeve si psh Qumështin me Red Bull.